Lm. Bùi Công Minh

Chia Sẻ Ngày Tưởng Niệm 30 tháng 4, 2008

Mauthan.jpg

Trọng Kính Đức Cha, Quý Cha, Quý Lãnh Đạo các tôn giáo, và toàn thể quý vị,

Bài Chia Sẽ 30/4/07 Tại Trung Tâm Công Giáo, Giáo Phận Orange, California

Hôm nay tất cả chúng ta đến đây để dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho quê hương dân tộc Việt Nam trong ngày Tưởng Niệm Biến Cố 30 Tháng 4.